Nieuwe stappen in professionalisering regiomarketing

 

“Zorg ervoor dat ons gebied beter op de kaart komt!”  Dat is de hartenkreet die wij van jullie, ondernemers, horen. Het bestuur van stichting Maasmeanders ijvert al lange tijd voor een professionelere aanpak van toerisme en recreatie bij de gemeente Oss én in de omliggende regio. De flessenpost die we vorig jaar met collega-organisaties bezorgd hebben in de regio heeft een aantal mooie kansen opgeleverd op die bijdragen aan de hartenkreet. De goede samenwerking met de gemeente Oss heeft daar zeker bij geholpen.

“Zorg ervoor dat ons gebied beter op de kaart komt!”
 

Zo is de Maassamenwerking volop in beweging. Samen met gemeenten Heusden, Den Bosch, Oss, Wijchen, West Maas en Waal en Maasdriel werken we aan het versterken van de samenwerking en promotie van de gehele regio rond de Maas. Bureau Toerisme trekt hierin de kar. Met drie themalijnen zetten we in 2024 ons mooie gebied op de kaart. Uw activiteiten zijn hierin erg belangrijk, want deze maken het gebied aantrekkelijk om er een dagje op uit te trekken. Hoe u kunt aanhaken, leest u hopelijk al in onze volgende nieuwsbrief. Wilt u niet wachten meldt u dan al rustig aan.

 
 

Als gevolg van onze flessenpost  gaan we bovendien in de regio Noordoost Brabant samen met collega ondernemersorganisaties en de tien gemeenten verkennen wat de kansen zijn voor regionale samenwerking. Waar zijn we goed in en wat laten we liggen? Hoe en in welke regio of subregio kunnen we ons organiseren en gezamenlijk promoten. Wat is daarvoor nodig? Bureau Sweco heeft de opdracht gekregen deze regionale verkenning uit te voeren. Wij praten vanuit de Maasmeanders mee in dit traject en brengen hierin jullie hartenkreet over.

“Ontzettend mooi om te zien hoe alles in beweging komt en met elkaar verbonden is. Iedere partij (en ook iedere ondernemer) heeft hierin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Zowel lokaal als regionaal is er energie en enthousiasme. Een hele goede basis wat mij betreft, maar uiteindelijk blijft het ‘samen – wérken’. Want we willen natuurlijk niet alleen samen zaaien, maar ook samen oogsten.” Manoeska Berkers, beleidsregisseur Recreatie & Toerisme gemeente Oss
 

Ook lokaal zetten we hier stappen voor. Samen met bureau Mintcultuur, de lokale partijen die actief zijn in de vrijetijdssector en de gemeente Oss kijken we naar de wijze waarop we zaken als informatievoorziening, marketing en promotie lokaal organiseren en hoe we dit gaan versterken om onze kansen lokaal én regionaal te verzilveren. De resultaten van beide trajecten worden in de eerste helft van 2024 opgeleverd. In beide projecten willen we graag enkele ondernemers betrekken die hierin met ons meedenken, je kunt je hiervoor aanmelden bij onze bestuursondersteuner Wim Hoezen wim.hoezen@maasmeanders.nl of met onderstaand aanmeldformulier.

 

    Naam

    Bedrijfsnaam

    E-mailadres

    Aantal personen

    Opmerking: