situatie Maasveren, een update

Vanuit stichting Maasmeanders wordt een stevige lobby gevoerd om de zorgelijke financiële situatie bij stichting Maasveren op de politieke agenda te houden. Ook de financiering van de veerponten in bredere zin zouden we graag beter georganiseerd zien. Een korte update, met dank aan Wim Hoezen.

 

Subsidies stoppen

Zowel het bestuur van de provincie Gelderland als het bestuur van de provincie Noord Brabant hebben bij hun aantreden eerder dit jaar aangegeven in te zien dat men als provincie wel degelijk een rol heeft te nemen wanneer het om de verbindingen via de veerponten gaat. Hierbij is wel aangegeven dat men dit gezamenlijk met de oevergemeenten aan wil pakken. Onlangs zijn Hendrik en Wim echter bijgepraat door de directeur van de stichting Maasveren. Hierbij is ons beeld bevestigd dat de Maasgemeenten aan zowel de Brabantse – als aan de Gelderse zijde van de Maas er vooralsnog niet voor lijken te kiezen om de problemen rond de veerponten in overleg met de provincies aan te willen/kunnen pakken. Sterker nog; daar waar t/m 2023 de Maasveren konden rekenen op subsidies om exploitatietekorten op te vangen stoppen deze subsidies per 1 januari 2024 in elk geval in de gemeente Oss. Geen goede situatie voor bewoners, toeristen en de hele regio rondom de Maas.

Kijk hier voor de passage uit het Bestuursakkoord provincie Noord Brabant. Kijk hier voor het bestuursakkoord provincie Gelderland. Het rapport Perspectief voor de veren, door VNG Gelderland kun je hier downloaden.

 

Veel onzekerheid

Door alle onzekerheid die, vooral in Gelderland, ontstond door het wegvallen van het verenfonds zijn er dit jaar wel een groot aantal belangen organisaties opgestaan die zich hiermee zijn gaan bemoeien. Veerponten zijn een typisch Nederlands onderdeel van de infrastructuur om onze kanalen en rivieren over te steken. Ondanks het feit dat mobiliteit een belangrijke taak is van alle overheden lijken alleen de lokale gemeentelijke overheden zich bewust te zijn van deze taak en blinken de hogere overheden uit in het ontwijken van deze taak wanneer het om de oeververbindingen gaat per boot. De stichting Maasveren is met 5 veerponten de op een na grootste exploitant van de regulieren veerponten. Het gros bestaat uit eenmansbedrijfjes. Het niet georganiseerd zijn van deze branche helpt ook niet echt om hier vanuit de branche verandering in te brengen.

 
 

Veerpontcoalitie

In 2023 is er, door de onrust die is ontstaan over de betrouwbaarheid van onze oeververbindingen, een Veerpontcoalitie ontstaan van belangenorganisaties. Vooral vanuit Gelderland, waar dit probleem het grootst is, hebben organisaties als ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform NFTU, Vereniging vrienden van de veerponten en Wandelnet al veel werk verricht om het tij te keren. Sinds kort heeft zich ook Rover bij deze coalitie aangesloten. Lees hier de reactie van de Veerpontcoalitie op het rapport van VNG Gelderland.

Afgelopen week is, op ons initiatief, overleg geweest om deze coalitie vanuit onze stichting te versterken en dit onderwerp in elk geval ook vanuit de Brabantse kant mede te behartigen. Op initiatief van onze voorzitter Hendrik Hoeksma proberen we dit onderwerp niet alleen op het bordje van  de provincie Gelderland en Noord Brabant te krijgen maar willen we ook het rijk hierop aanspreken.

 
 

De zorgen van Lars Cleijne, directeur van stichting Maasveren

De situatie bij de stichting Maasveren is verre van rooskleurig. Het bestuur wil gelukkig (nog) niet tornen aan de dienstverlening; Men wil deze maximaal in stand houden en de verhoging van de tarieven binnen de perken wil houden. Hierdoor stevent men voor komend jaar op een verlies aan en geeft men aan dat dit ten koste gaat van toekomstige vervangingen en hierbij zeker niet kan investeren in duurzaamheid. Dit baart ons grote zorgen omdat daarmee de toekomst van deze verbindingen erg onzeker wordt.

Voor komende winter wil men wel wat kosten besparen door de veerponten in Alem en in Maasbommel op zondag niet te laten varen omdat men dan geen scholieren over hoeft te zetten en ook geen toeristen verwacht.

Hoe ziet Lars Cleijne, de directeur van de stichting Maasveren de situatie vanuit zijn perspectief?  Bekijk hier het interview wat hij gaf aan  RN7 .

 

 

Op de hoogte blijven?

Om real time geïnformeerd te blijven van de veerstremmingen van de stichting Maasveren raden wij onze leden, die hier een direct belang bij hebben, de app Telegram te downloaden. Dit kan eenvoudig door:

  1. Downloaden van de app
  2. Zoek in deze app bij chats naar de “Maasveren Stremmingen”
  3. Je kosteloos aan te melden op het kanaal van de stichting Maasveren

Wanneer je op de hoogte wilt blijven van alle berichtgevingen van de stichting Maasveren kun je je pushmeldingen hiervoor aanzetten en blijf je op de hoogte op een wijze die lijkt op de berichten via whatsapp.

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

December 2023, Wim Hoezen