Ondernemers willen dat provinciale partijen nu kleur bekennen over de Maasveren

Terwijl in Gelderland de discussie woedt hoe de veerponten over de Maas in de vaart kunnen worden gehouden, blijft het aan de Brabantse kant stil. Ondernemers verenigd in de Maasmeanders willen dat ook de partijen hier zich uitspreken.

 

“Deelt u onze zorgen over de toekomst van deze verbindingen? Wat heeft uw partij de afgelopen vier jaar gedaan om deze veerverbindingen in stand te houden?” Het zijn twee van de vragen die de Maasmeanders stelt aan alle partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen deze manier het onderwerp van de veren op de politieke agenda krijgen, in de hoop dat een volgend college van Gedeputeerde Staten eindelijk eens over de brug komt voor de veren.

 

Gelderse eensgezindheid

Gelderland leverde de afgelopen jaren wel steeds een bijdrage aan het in stand houden van met name de vijf verbindingen van de Maasveren. Deze veren verzorgen oversteken tussen de bruggen. Hierdoor zijn de de veren van essentieel belang voor de vrijetijdssector en voor de leefbaarheid van woonkernen aan de Maas, aldus Hoeksema. Aan het eind van dit jaar komt er een einde aan het Gelderse Verenfonds, waaruit de Maasveren een bijdrage konden claimen.

Aan de Gelderse zijde is in het bestuursakkoord vastgelegd  dat men in 2024 samen met buurprovincies en gemeenten aan een breed gedragen nieuw plan wil komen  met het doel de veerponten blijven voortbestaan.
 

Tijdens het Groot Gelders Verendebat constateerde Hoeksema grote politieke eensgezindheid over het belang en de waarde van de veerverbindingen. De stichting Maasmeanders heeft actief gelobbyd bij beide provincies met de vraag:  ,,Bent u bereid om samen met uw collega’s in aangrenzende provincies , de Maasgemeenten en de belangenorganisaties van de consumenten te zoeken naar een duurzame structurele oplossing voor het exploiteren van de Brabantse veerverbindingen?”

 
 

Aan de Gelderse zijde is in het bestuursakkoord vastgelegd  dat men in 2024 samen met buurprovincies en gemeenten aan een breed gedragen nieuw plan wil komen  met het doel de veerponten blijven voortbestaan.