Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal

Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal is een agrarische natuurvereniging die zich inzet om de natuur en landschapswaarden te behouden en versterken. Dit doen wij in het Rijk Maas en Waal door middel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Agrotoerisme en streekeigen producten nemen we mee in onze doelstelling om zo niet alleen de regionale grondgebruikers, maar ook de bewoners te betrekken bij onze prachtige, veelzijdige streek.

Het Uiversnest

Gasten kunnen bij ons overnachten en wij organiseren leuke activiteiten.