Stichting Maasmeanders heeft als doel:

  • Ondersteunen en bevorderen van de promotie van het gebied door instanties en initiatieven die hiervoor ingericht zijn.
  • Belangen behartigen van de leden in overlegorganen en structuren die het toerisme in het gebied rond de maas bevorderen.
  • Professionaliseren en ondersteunen van de leden bij communicatie en promotie.
  • Lid worden betekent dat je op deze manier de promotie van ons gebied kunt bevorderen en dat je belangen op het gebied van toerisme en recreatie behartigd worden bij de bevoegde instanties.