VOORWAARDEN EN LIDMAATSCHAP

Hier vind je alle informatie over het lidmaatschap en de voorwaarden waarmee wij werken.

Stichting Maasmeanders heeft als doel: het gebied op de kaart zetten als aantrekkelijke regio voor toerisme en recreatie, met de Maas als stralend middelpunt. Door samenwerking bereik je meer en wordt je beter gehoord! Dat is goed voor het gebied als geheel en daarmee voor individuele ondernemers. De Stichting Maasmeanders heeft 80 leden die zich daarvoor willen inzetten. Voorwaarde voor het lidmaatschap van Stichting Maasmeanders is dat je ondernemer bent in de toeristische en/of recreatieve sector in het gebied langs de Maas tussen of in Empel en Grave


Wat kost het?

Het lidmaatschap kost €160 per jaar (ex BTW).


Wat levert deze investering je op?

Actief netwerk van gelijkgestemde ondernemers aan beide kanten van de Maas.
In totaal tachtig ondernemers op recreatief en toeristisch gebied, gebruiken het netwerk van Stichting Maasmeanders om met elkaar in contact te komen, samen te werken en ervoor te zorgen dat het gebied gepromoot wordt. Een voorbeeld daarvan is de Fietsknooppuntenkaart en het regioboekje (oplage 60.000). Op de fietsknooppuntenkaart worden alle leden van Maasmeanders vermeld. Alle leden zorgen voor verspreiding via hun informatiebalie en de informatiestands.

Aanhaken bij evenementen zoals de Pontjesdagen. Stichting Maasmeanders zorgt ervoor dat leden kunnen aanhaken bij evenementen in de regio. De Pontjesdagen zijn daar een voorbeeld van. Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de leden zichzelf kunnen presenteren aan bezoekers en fietsers en wandelaar via de pontjes beide kanten van de Maas goed leren kennen. Langs beide kanten van de Maas worden door de leden van Maasmeanders activiteiten georganiseerd op deze dagen, zodat de gasten kunnen zien wat er te beleven is langs de Maas. Maasmeanders is ook gesprekspartner van organisaties die andere evenementen in de regio organiseren. Ook daarbij kijken we naar de mogelijkheden voor onze leden om zich te kunnen profileren.

Een stem aan tafel bij gemeenten, provincie, natuurorganisaties, waterschappen, Visit Brabant en Bureau Toerisme etc, Maasmeanders doet aan belangenbehartiging, heeft een sterke lobby en ontwikkelt mede de lange termijnvisie op toerisme en recreatie in de regio. Stichting Maasmeanders wordt door organisaties en instanties als een volwaardige gesprekspartner op het gebied van Toerisme en recreatie gezien.


Stichting Maasmeanders ondersteunt de leden. Soms door adviezen te geven en soms door samen met de ondernemer gesprekken te voeren met instanties. Stichting Maasmeanders biedt ondersteuning in het gebruik van en inrichten van social media aandacht en ondersteuning bij marketing/promotie. We organiseren daarvoor workshops en presentaties. Het is ook mogelijk professionele ondersteuning te krijgen.

We organiseren voor leden netwerkborrels en bedrijfsbezoeken. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten rond thema's. Bijvoorbeeld over de kansen die je als ondernemer kan zien bij organisaties als de Zuiderwaterlinie of de Meanderende Maas.


Mail ons via onderstaand blok en wij sturen je het aanmeldformulier.

VOORWAARDEN

De voorwaarden volgen zo spoedig mogelijk.